Föreläsning

För några år sedan blev jag tillfrågad av Ekebylunds LVM-hem om jag ville komma och föreläsa, eller mer korrekt samtala med och kanske motivera de tvångsomhändertagna kvinnorna där. Och det ville jag gärna, kruxet var att som statlig institution var det enklast att min ersättning skulle gå via faktura. Så kom det sig då att min identitet ändrades från hemlös missbrukare till egen företagare!! De senaste tre åren har jag bl.a. föreläst för: KY-utbildningar i socialpedagogiskt behandlingsarbete, behandlingsassistentslinjen vid Hola folkhögskola, socionomutbildningen Karlstad universitet, FMN, IOGT och SNPF (Svensk narkotikapolisförening)

Hitintills har jag fått mycket positiv respons på mina föreläsningar och jag vill tro att detta beror på den livslust och glädje jag känner inför möten med alla dessa människor från olika miljöer och verksamheter.